LICZNIK BS20-BV-CA-RTC-FL-EL

 • Prędkość
 • Komparator prędkości
 • Kadencja
 • Komparator kadencji
 • średnia kadencja
 • Prędkość średnia
 • Prędkość maksymalna
 • Przebieg całkowity
 • Przebieg bieżący
 • Pamięć przebiegu całkowitego
 • Czas jazdy
 • Zegar
 • Temperatura
 • Pamięć temperatury min
 • Pamięć temperatury max
 • Kalorie
 • Spalanie tłuszczu
 • Skanowanie parametrów
 • Zmiana linii (prędkość/kadencja)
 • Podświetlanie ekranu
Cena detaliczna: 99 PLN